U heeft een AED in uw bedrijf en nu?

AED app

Twee feiten van de Hartstichting, elke week krijgen ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand en naar schatting zijn er 100.000 AED’s in Nederland. Een belangrijke vraag is hoe krijg je een van die 100.000 AED’s zo snel mogelijk bij een van die 300 personen? In dit artikel leggen wij uit hoe MultiBel als “AED app” voor tijdwinst kan zorgen.

De eerste zes minuten zijn cruciaal bij een hartstilstand. Stel iemand bij uw organisatie krijgt een hartstilstand. Volgens het stappenplan van de Hartstichting moet eerst het bewustzijn gecontroleerd worden, vervolgens moet iemand 112 bellen en iemand moet de AED halen. Hierna wordt begonnen met de behandeling van het slachtoffer. Vaak zijn het de BHV’ers die dit alles in gang zetten.

BHV app: oproepen van de BHV’ers

MultiBel zorgt op twee plekken voor tijdwinst. Stel, u geeft al uw medewerkers de mogelijkheid om via hun smartphone een alarmering te starten. Vooraf heeft u al bepaald wie welke boodschap ontvangt. De medewerker die in de buurt van het slachtoffer is, start de AED app en drukt op START. De dichtstbijzijnde BHV’ers worden op basis van de geïntegreerde aanwezigheidsregistratie direct opgeroepen en zijn door de inzet van de AED app dus sneller ter plekke.

BHV app: oproepen van de medewerkers in de buurt van de AED

Een tweede groep personen die niet perse BHV’er hoeven te zijn ontvangen ook de alarmeringsboodschap. Dit zijn de mensen die in de buurt van de AED werken. Zij horen via de AED app waar het slachtoffer zich bevind en hoeven dus niet eerst van het slachtoffer naar de AED en weer terug, maar kunnen direct van de AED naar het slachtoffer. Dit halveert de tijd om de AED op de juiste plek te krijgen!

 

Met MultiBel alarmeert u nooit alleen via push berichten op de app. Wij geloven dat het alarmeren via verschillende kanalan belangrijk is om de juiste mensen op het juiste moment te bereiken. Heeft u reeds MultiBel Professional en de app in gebruik? U kunt dan direct aan de slag met deze AED app implemetatie.