BHV in een verzamelgebouw

Bij een ongeval of brand zorgen bedrijfshulpverleners (BHV’ers) voor de eerste hulpverlening. Als werkgever moet u ervoor zorgen dat er voldoende BHV’ers zijn en dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren (ARBO wet artikel 15). Bij de inschatting van het aantal BHV’ers moet niet alleen rekening worden gehouden met de eigen werknemers, maar ook met bezoekers van het bedrijf.

BHV in een verzamelgebouw

Een werkgever is verplicht om samen te werken met andere bedrijven indien zijn bedrijf in een pand of inrichting met andere bedrijven is gevestigd, een zogeheten bedrijfsverzamelgebouw (artikel 19 Arbeidsomstandighedenwet).

ARBO wet in artikel 19

Indien in een bedrijf of een inrichting verschillende werkgevers arbeid doen verrichten, werken zij onderling op doelmatige wijze samen teneinde de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde te verzekeren.

Voorbeelden van de samenwerking

De samenwerking van de bedrijfshulpverlening komt naar boven in o.a. de afspraken over een gezamenlijke ontruimingsinstructie en het gebruik van vluchtplattegronden. Samenwerking komt ook naar boven in de afspraken over vervanging bij afwezigheid van de eigen BHV’ers, namen en telefoonnummers van BHV’ers en eventuele gezamenlijke inkoop van BHV-opleidingen en -materialen. Niet te vergeten is ook het oefenen van bijvoorbeeld een ontruiming of een BHV inzet van belang. Door de BHV in een verzamelgebouw goed te organiseren, kun je de veiligheid van alle mensen in het gebouw vergroten.

Voordeel van de samenwerking

Een belangrijk voordeel van de BHV samen regelen, is dat je elkaar kan bijstaan als er zich een incident voordoet. Dit beperkt, zeker in verzamelgebouwen met veel kleine bedrijfjes, de schade enorm.

De bedrijven kunnen samen de BHV-opleidingen volgen, de BHV-middelen inkopen en onderling afspraken maken over vervanging bij afwezigheid van de BHV’ers.

Coördinatie van de samenwerking van de BHV in een verzamelgebouw

De coördinatie van de samenwerking in de bedrijfshulpverlening is in de praktijk niet altijd eenvoudig. Zo is het voor één bedrijf al lastig om de planning rondom de aanwezigheid van de BHV’er rond te krijgen. Problemen hieromtrent doen zich zeker in vakantieperiodes regelmatig voor. Als de coördinatie over de verschillende bedrijven heen gaat dient er zich wellicht een grotere complexiteit aan?

Hoe kan MultiBel helpen?

Een groot aantal van onze klanten heeft MultiBel ingericht voor de BHV alarmering. In veel gevallen betreft het dan ook meerdere fysieke locaties van de eigen organisatie. De afgelopen tijd merken wij dat organisaties ook vaker gaan samenwerken bij de inrichten van de BHV organisatie. Een goede ontwikkeling waar wij graag aan meewerken. Hoe kunnen wij u hierin ondersteunen met ons product?

 1. Oproepen van de BHV van de “buren”

In de eerste plaats is MultiBel een automatisch oproepsysteem waarmee u snel, eenvoudig en betrouwbaar de BHV kan alarmeren. MultiBel roept op via de app, telefonie, email en SMS om ervoor te zorgen dat de persoon bereikt wordt. Voor MultiBel hoeft u géén hardware (zoals pagers, portofoons, beacons, etc) aan te schaffen.

Soms heeft een verzamelgebouw een receptie. Uit het verleden komt dat daar ook de schakel ligt naar de alarmering van de BHV. Het hebben van een receptie is zeker geen noodzaak. Door gebruik te maken van MultiBel kan letterlijk iedereen een alarmering starten.

Sommige van onze klanten kiezen ervoor om telefonisch te alarmeren. Er wordt gebruik gemaakt van een alarmnummer en bijvoorbeeld op strategische plekken in het gebouw posters gehangen met het telefoonnummer en/of een QR code voor het oproepen van de BHV. Hierdoor kan iedereen eenvoudig een alarmering starten. Een andere gangbare methode is om de alarmering te starten via de MultiBel App.

 1. Koppelen van hardware

Ook kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld een noodknop of een brandmeldcentrale te koppelen aan MultiBel. Deze hardware is dan de trigger voor een alarmoproep.

Noodknop

Bij een noodknop kan gedacht worden aan een vaste of mobiele paniekknop voor een alleenwerkende medewerker die met agressieve bezoekers te maken kan krijgen. Een andere vorm van een noodknop is een BHV-knop welke gericht is op het oproepen omdat er een bedrijfsongeluk is gebeurd.

Bij het drukken op de noodknop wordt de exacte locatie van de knop meegegeven zodat ook bekend is bij de BHV’er waar deze naartoe moet.

Brandmeldcentrale

Bij brand in een verzamelgebouw is het van belang dat de BHV (en of de ontruimers) z.s.m. tot actie overgaan Veel van onze klanten kiezen ervoor om de brandmeldinstallatie te koppelen t.b.v. de brandalarmering aan de BHV. Hiermee komt de BHV/ ontruimer al in actie ruim voordat de brandweer ter plaatse is.

 1. Registratie van aanwezigheid

MultiBel houdt bij welke BHV’er beschikbaar/ aanwezig is. Hiervoor hoeft geen secundaire administratie plaats te vinden, zoals vaak via het aanwezigheidsbord gebeurde. Nee, MultiBel “ziet” wie er aanwezig is via automatische registratie in de app, het handmatig inloggen of het rooster.

 1. Communicatie

In MultiBel is het naast het alarmeren ook mogelijk om direct te communiceren via onze app met een push-to-talk functionaliteit. De manier waarop dit werkt is vergelijkbaar aan de portofoon. M.a.w. zowel de oude pieper (voor het alarmeren) als de portofoon (voor het communiceren) worden vervangen via dezelfde MultiBel oplossing.

Naast de Walkie Talkie mogelijkheid in de app heeft MultiBel ook een mogelijk om een conference call automatisch te starten.

 1. Dashboard

In het dashboard wordt direct duidelijk wie en hoeveel mensen hebben gereageerd op de BHV oproep. De beheerder kan met het dashboard bepalen wat te doen. Moet er worden opgeschaald? Zo ja, dan kan de beheerder dat direct zelf in actie zetten.

 1. Rapportage

Door de pool aan BHV’ers in MultiBel vast te leggen wordt in rapportages vaak ook duidelijk dat er in een bepaald deel van het gebouw of gedurende een bepaalde periode (tot dag/uur niveau) minder BHV’ers beschikbaar zijn. Op basis van dergelijke informatie kan besloten worden meer (of wellicht zelfs minder) BHV’ers op te leiden. Het vastleggen van de beschikbaarheid gebeurt volledig automatisch in MultiBel.

 1. Delen van plannen / instructies

Een verzamelgebouw heeft gezamenlijke ontruimingsplattegronden, procedures etc. Door deze plannen direct in MultiBel te hebben heeft iedereen toegang tot dezelfde informatie.

Andere mogelijkheden van samenwerken van de BHV

In dit artikel zijn we ingegaan op de BHV’ers in een verzamelgebouw, maar u kunt natuurlijk ook samenwerken als u als ondernemer in een straat, winkelcentrum, bedrijventerrein of ondernemersvereniging zit.

Interesse in MultiBel voor de BHV in een verzamelgebouw?

Plan een (online) afspraak voor vrijblijvend advies over de BHV in een verzamelgebouw.

  LEES MEER

  Keuze hulp voor beste BHV alarmerings app

  38 vragen om de beste BHV app te kunnen selecteren.
  LEES MEER