BHV in een verzamelgebouw

Bij een ongeval of brand zorgen bedrijfshulpverleners (BHV’ers) voor de eerste hulpverlening. Als werkgever moet u ervoor zorgen dat er voldoende BHV’ers zijn en dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren (ARBO wet artikel 15). Bij de inschatting van het aantal BHV’ers moet niet alleen rekening worden gehouden met de eigen werknemers, maar ook met bezoekers van het bedrijf.

BHV in een verzamelgebouw

Een werkgever is verplicht om samen te werken met andere bedrijven indien zijn bedrijf in een pand of inrichting met andere bedrijven is gevestigd, een zogeheten bedrijfsverzamelgebouw (artikel 19 Arbeidsomstandighedenwet).

ARBO wet in artikel 19

“Indien in een bedrijf of een inrichting verschillende werkgevers arbeid doen verrichten, werken zij onderling op doelmatige wijze samen teneinde de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde te verzekeren.”

Voorbeelden van de samenwerking

De samenwerking van de bedrijfshulpverlening komt naar boven in o.a. de afspraken over een gezamenlijke ontruimingsinstructie en het gebruik van vluchtplattegronden. Samenwerking komt ook naar boven in de afspraken over vervanging bij afwezigheid van de eigen BHV’ers, namen en telefoonnummers van BHV’ers en eventuele gezamenlijke inkoop van BHV-opleidingen en -materialen.

Voordeel van de samenwerking

Een belangrijk voordeel van de BHV samen regelen, is dat je elkaar kan bijstaan als er zich een incident voordoet. Dit beperkt zeker in verzamelgebouwen met veel kleine bedrijfjes de schade enorm.

De bedrijven kunnen samen de BHV-opleidingen volgen, de BHV-middelen inkopen en onderling afspraken maken over vervanging bij afwezigheid van de BHV’ers.

Coördinatie van de samenwerking van de BHV in een verzamelgebouw

De coördinatie van de samenwerking in de bedrijfshulpverlening is in de praktijk niet altijd eenvoudig. Zo is het voor één bedrijf al lastig om de planning rondom de aanwezigheid van de BHV’er rond te krijgen. Problemen hieromtrent doen zich zeker in vakantieperiodes regelmatig voor. Als de coördinatie over de verschillende bedrijven heen gaat dient zich er een grotere complexiteit aan.

Hoe kan MultiBel helpen?

In de eerste plaats is MultiBel een automatisch oproepsysteem waarmee u snel, eenvoudig en betrouwbaar de BHV kan alarmeren. MultiBel roept op via de app, spraakberichten, email en SMS om ervoor te zorgen dat de persoon bereikt wordt. Voor MultiBel hoeft u geen hardware (zoals pagers, portofoons, beacons, etc) aan te schaffen.

MultiBel houdt bij welke BHV’er beschikbaar / aanwezig is. Hiervoor hoeft geen secundaire administratie plaats te vinden, zoals vaak via het aanwezigheidsbord gebeurde.

Ook kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld een noodknop of een brandmeldcentrale te koppelen aan MultiBel, waardoor in het geval van nood direct een alarmoproep wordt verstuurd.

Door de pool aan BHV’ers in MultiBel vast te leggen wordt in rapportages vaak ook duidelijk dat er in een bepaald deel van het gebouw of gedurende een bepaalde periode (tot dag/uur niveau) minder BHV’ers beschikbaar zijn. Op basis van dergelijke informatie kan besloten worden meer (of wellicht zelfs minder) BHV’ers op te leiden. Het vastleggen van de beschikbaarheid gebeurt volledig automatisch in MultiBel.

Voetnoot

In dit artikel zijn we ingegaan op de BHV’ers in een verzamelgebouw, maar u kunt natuurlijk ook samenwerken als u als ondernemer in een straat, winkelcentrum, bedrijventerrein of ondernemersvereniging zit.

Interesse in MultiBel voor de BHV in een verzamelgebouw?

Plan een (online) afspraak voor vrijblijvend advies over de BHV in een verzamelgebouw.

  LEES MEER

  Keuze hulp voor beste BHV alarmerings app

  36 vragen om de beste BHV app te kunnen selecteren.
  LEES MEER

  Update  07-04-2020

  Origineel: 26-10-2017