Hoeveel BHV’ers zijn verplicht in Nederland?

Om te bepalen hoeveel BHV’ers verplicht zijn in een organisatie in Nederland kijken we eerst naar de wet. Uit Arbeidsomstandighedenwet (Geldend van 01-01-2018 t/m heden) artikel 15, lid 3:

De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

In een oude methode voor het bepalen van het aantal benodigde BHV’ers werd gesproken over 1 BHV’er op 50 medewerkers. Deze methode van het berekenen van het aantal BHV’ers is met de aanpassing van de Arbowet in 2007 komen te vervallen. Het kan slechts een grove indicatie geven van de minimumbezetting van de BHV.

Er is in Nederland geen vaste regel meer hoeveel BHV’ers aanwezig moeten zijn. Een ding is zeker, als er een medewerker is, moet er altijd minimaal 1 BHV’er zijn.

Op basis van de RI&E moet de werkgever het juiste aantal BHV’ers vaststellen.

Het aantal BHV’ers is o.a. afhankelijk van de denkbare noodsituaties, de complexiteit van het gebouw, opkomsttijd van professionele diensten, hoeveel mensen geëvacueerd moeten worden bij calamiteiten en of deze mensen zichzelf kunnen redden of geholpen moeten worden.

Het is belangrijk om bij de bepaling van het aantal BHV’ers te beseffen dat niet alleen het aantal medewerkers die werkzaam zijn van belang is, maar het totaal aantal aanwezigen (dus ook bezoekers en/of bewoners).

Er zijn ook organisaties die ervoor kiezen om medewerkers op te leiden voor bepaalde taken waarbij bijvoorbeeld meer mankracht nodig kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan een organisatie die specifiek meer ontruimers nodig heeft, maar waar die personen geen brand bestrijden of EHBO werkzaamheden verrichten.

Plannen van de BHV

Bij het plannen van de BHV moet rekening worden gehouden met verlof, verzuim, vakanties, mensen die thuis werken of van werkplek wisselen, het zogenaamde HNW (Het Nieuwe Werken). Tevens moet rekening worden gehouden met de verspreiding van de BHV’ers over de verschillende afdelingen en locaties.

Om het plannen van het aantal BHV’ers eenvoudiger te maken kiezen organisaties er vaak voor om de medewerkers die veel op de locatie aanwezig zijn, en zelfs een vaste plek hebben, op te leiden tot BHV’er.

Om zorg te dragen voor voldoende BHV’ers worden extra BHV’ers opgeleid, op die manier wordt een buffer ingebouwd. Dit kost een organisatie opleidingsgeld, maar het kost de organisatie ook tijd. Immers de dagen dat de BHV’ers een opleiding volgen wordt niet gewerkt aan de normale taken.

MultiBel helpt met het inzichtelijk maken van de BHV organisatie. Dit doet MultiBel doordat de BHV alarmering met aanwezigheidsregistratie op ieder moment van de dag het exacte aantal aanwezige BHV’ers weergeeft. Bij onderbezetting wordt u gealarmeerd en hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen locaties en functies, bijv. BHV ploegleiders vs. de BHV’er.

Tevens kunt u in een rapportage de aanwezigheid van de BHV inzien gedurende de maand per locatie. Dit kan gebruikt worden om 24/7 inzicht te krijgen in de aanwezigheid van de BHV. Meten is weten en op basis hiervan kan gefundeerd besloten worden om meer of minder BHV’ers op te leiden.

Wilt u meer weten over hoe MultiBel uw BHV organisatie kan helpen?

Neem dan contact op voor vrijblijvend advies of een (online) demo.

    Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.