Nederlandse bedrijven zijn zich weinig risico-bewust

Het tweejaarlijks onderzoek van risico-adviseur en verzekeringsmakelaar AON is ons onder ogen gekomen. Het onderzoek is wereldwijd gehouden onder 1.418 CEO’s, CFO’s en risk managers. Hiervan kwamen 124 respondenten uit Nederland. Uit het onderzoek blijkt niet alleen dat er een groot aantal nieuwe risico’s zijn geïdentificeerd, maar ook dat er verschillen bestaan tussen de prioriteiten en de wijze van aanpak van risico’s. Verder blijkt dat de Nederlandse bedrijven weinig risicobewust zijn.
Voor het eerst sinds 2007 staat in het wereldwijde onderzoek de “schade aan het merk en de reputatie” bovenaan in de lijst met risico’s. En voor het allereerst is “cyber risico” opgenomen in de top 10.

Het resultaat van het onderzoek laat zich vertalen in een top tien van actuele risico’s. Tussen haakjes staat de positie in 2013:

  1. (4) Reputatie- en merkschade
  2. (1) Economisch neergang/ langzaam herstel
  3. (2) Veranderingen in wet- en regelgeving
  4. (3) Toenemende concurrentie
  5. (5) Onvermogen aantrekken/ behouden toptalent
  6. (6) Gebrekkige innovatie/ aansluiting bij klantbehoeften
  7. (7) Onderbreking van de bedrijfsvoering
  8. (8) Wettelijke aansprakelijkheid
  9. (-) Cyberrisico’s
  10. (-) Fysieke schade

Volgens ons zijn een aantal van deze risico’s duidelijk met elkaar in verband te brengen. Cyberrisico’s nemen toe en hebben vaak een direct verband met gegroeide bezorgdheid om de reputatie- en merkschade. Immers, als een bedrijf gehackt wordt en privacy gevoelige informatie van medewerkers of klanten komt in andermans handen terecht, heeft dit in het algemeen een effect op de reputatie van het merk en de betrouwbaarheid van het bedrijf.

Hetzelfde kan worden gesteld als de bedrijfsvoering (deels of geheel) stilgelegd wordt door een interne dan wel externe oorzaak. De integratie van risico’s resulteert in een toename van de complexiteit van risico’s. Om goed om te gaan met de risico’s en voorbereid te zijn op het handelen is het van belang om een risico management beleid toe te passen dat voorkomt dat reputatie- en merkschade onherstelbaar blijkt.

Volgens AON zijn de Nederlandse organisaties zich internationaal bezien te weinig bewust van de risico’s die hun bedrijfsvoering bedreigen. Voor de top 10 risico’s geldt dat Nederlandse organisaties zich minder goed voorbereiden dan wat internationaal de norm is. Voor het risico waarvan internationaal de meeste organisaties wakker liggen – reputatieschade – hebben veel Nederlandse bedrijven geen plan klaarliggen om het risico te beheersen.

Risico management is een onderwerp dat aandacht vraagt op het hoogste niveau in de organisatie. Bedrijven dienen zich voor te bereiden en in scenario’s te denken. Onderling spreken over hoe om te gaan met een eventuele gebeurtenis kan al een positief effect hebben op de snelheid en de juistheid van handelen als een voorval waarheid wordt. Wij adviseren een goede voorbereiding en wij kunnen u helpen met het Business Continuity Management advies en Crisismanagement Training.

Een van de elementen die helpen met een juiste omgang met de crisis is de communicatie met de betrokken, zowel binnen als buiten het bedrijf, maar ook de met de omgeving en pers. Het juiste bericht moet in de juiste bewoording naar het juiste publiek verzonden worden. Zo niet, dan zul je hier extra schade door ondervinden. Sterker nog, het kan een onherstelbare schade aan het bedrijf brengen. Om snel te communiceren met de juiste partijen en door gebruikmaking van verschillende kanalen kan onze MultiBel alarmerings -en communicatiedienst u helpen.