20 jaar MultiBel

Dit jaar bestaan wij 20 jaar. De voorloper van het huidige MultiBel is in augustus 1995 gestart door Rob Planken. Sindsdien is MultiBel een bedrijf dat continue innovatief bezig is op het gebied van alarmeren, informeren en communiceren. Het concept was van begin af aan hetzelfde, binnen een zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk personen informeren c.q. alarmeren.

oer-MultiBel

Onze eerste gebruiker waarbij spraakberichten verzonden werden was Nieuwe Doelen Effecten in Amsterdam. Wij noemen dit onze “oer-MultiBel”. Het systeem werd gebruikt om klanten op te roepen om bepaalde aandelen te kopen of juist te verkopen. De spraakberichten moesten vlak voor verzending ingesproken worden en men kon tijdens de telefoonverbinding zaken doen. MultiBel was goedgekeurd door de AFM omdat een ID-code werd gebruikt van 16 cijfers.

ziekenhuisbranche en zorginstellingen

Al snel werd MultiBel actief binnen de ziekenhuisbranche en zorginstellingen. Waarom? Omdat deze instellingen regelmatig geconfronteerd worden met de noodzaak om snel en effectief te communiceren met het personeel. M.a.w. hun eisen zijn helder: zo snel mogelijk de juiste mensen alarmeren redt letterlijk levens. Dat is hun “business” en rampen, noodsituaties en incidenten komen helaas met regelmaat voor.

BHV

Binnen de ziekenhuisbranche en zorginstellingen zijn wij algemeen bekend. Wij beseften echter dat onze dienst in veel meer branches ingezet kan worden. Met een goed oproepsysteem voor bedrijfshulpverlening kan vervolgschade beperkt worden en in sommige gevallen zelfs levens gered worden. Vanuit de grote bedrijven is veel vraag voor onze oplossing, en we constateren dat ook steeds vaker het MKB de vertrouwde piepers / semafoons vervangen voor de MultiBel oplossing.

bedrijfsprocessen

Maar ook bij (ernstige) storingen in het bedrijfsproces is MultiBel goed inzetbaar als tool om het Bedrijfs Continuity Management (BCM) te optimaliseren. MultiBel kan op diversen manieren geactiveerd worden door een individu, danwel gekoppeld worden aan een IP melder of noodknop. Als bijvoorbeeld een bepaalde machine een te hoge of te lage temperatuur bereikt kunnen automatisch de juiste personen gealarmeerd worden.

IT monitoring alarmeren

Wij zien de komende jaren een grote groeimarkt bij de koppeling van MultiBel aan de IT-monitoring software. Organisaties hebben met grote regelmaat te kampen met IT-problemen. MultiBel kan die niet voorkomen maar kan er wel voor zorgen dat sneller de juiste mensen ter plekke zijn om die problemen te verhelpen. Tien minuten tijdwinst bij elke hackers aanval, server uitval, elektriciteitsstoringen etc. is vaak van onschatbare waarde. Wij merken wel dat veel organisaties in Nederland op dit moment nog niet toe zijn aan deze toepassing, wellicht doordat ze zich nog niet bewust zijn van de risico’s. Zie ook artikel “Nederland te weinig risico bewust“.

innovatie

Waar zit ons innovatieve karakter in? In de eerste plaats zijn onze systemen zo ingericht dat het een oplossing op maat kan bieden. U bent in staat om de dienst zo in te richten dat het optimaal werkt voor uw organisatie. U betaalt dus niet voor delen van MultiBel die u niet gebruikt c.q. nodig heeft. U kunt onze dienst koppelen aan bestaande systemen uit uw organisatie. Zo gezegd zijn koppelingen met ERP systemen, aanwezigheid systemen, IT monitoring systemen, gebouwbeheersystemen (GBS), Brand- en Inbraak systemen etc. allen mogelijk.

Daarnaast zijn we vaak in staat om onze alarmeringsdienst aan te passen voor een specifieke wens. Zo hebben we onlangs een grootschalige alarmeringsoplossing geleverd waarvoor wij een nominatie ontvangen hebben voor de Accenture Innovations Award 2015.

Onze nieuwste innovatie houden we nog even geheim, maar is reeds in ontwikkeling. We geloven dat we hiermee wederom de alarmeringswereld een stap verder brengen en vertrouwen erop dat we hiermee kosten in de zorg kunnen beperken, maar belangrijker nog dat we de schade kunnen beperken. Binnenkort hoort u hier meer over in een van onze nieuwsbrieven.